Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachyporus formosus Matthews, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową część Europy, na północ sięgający po Danię i południową Szwecję. W Polsce notowany sto lat temu ogólnikowo ze Śląska, ale z braku konkretnych danych nie był zaliczony do fauny krajowej. Podany omyłkowo z Polski przez L. Borowca (1990), ale ten sam autor później (1992) zrewidował oznaczenie na Tachyporus abdominalis (Fabr.). Stosunkowo niedawno stwierdzony na dwu stanowiskach. Występuje głównie w środowiskach wilgotnych; w lasach, dolinach rzecznych, na łąkach, torfowiskach i pobrzeżach wód. Poławiany w ściółce, wśród mchów, pod ściętymi trawami, chrustem leżącym na ziemi, w detrytusie i napływkach.
[tom 7]
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu, znany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej Europie oraz w południowej części środkowej Europy. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Według A. Horiona (1967) dane o rozmieszczeniu na Śląsku należy odnieść do Tachyporus abdominalis (Fabr.), z którym wielokrotnie omawiany gatunek był mylony. Ogólnikowe dane z byłych Prus, oparte zresztą na znaleziskach poza naszą granicą, są również błędne. Występuje w środowiskach wilgotnych w lasach, na torfowiskach i pobrzeżach wód. Znajdowany pod opadłym listowiem, wśród mchów, pod leżącym chrustem na ziemi, w napływkach i wśród korzeni traw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912); Pojezierze Pomorskie: Puszcza Człuchowska (Szujecki 1995); Beskid Zachodni: Kasinka Mała koło Mszany Dolnej (Melke 1997)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowiska wątpliwe