Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachyporus ruficollis Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową Europę, na zachód sięgający do Francji, na północ do Belgii i Danii, notowany także z Włoch. W Polsce dość rzadko spotykany, znany głównie z południowej części kraju ze stosunkowo nielicznych stanowisk. Zamieszkuje tereny lesiste na obszarach nizinnych i górskich, gdzie dociera do strefy alpejskiej. Poławiany w próchniejącym drewnie, wśród mchów porastających skały, stare pnie i pniaki. Gatunek prawdopodobnie związany z gniazdami i chodnikami myszy, znajdowany również w gniazdach susłów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: