Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Tachinus) corticinus Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i północnej Europie, docierający do Islandii i skrajnych prowincji Fennoskandii, znany również z górskich stanowisk we Francji (prócz Pirenejów), nadto notowany z Kaukazu i Syberii. W Polsce prawdopodobnie występuje na całym obszarze, nie znany jednak jeszcze z wielu krain. Występuje na terenach nizinnych i górzystych, głównie w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych. Znajdowany pod opadłymi liśćmi, mchem, w pryzmach kompostowych, gnijącym sianie i słomie, a w górach pod kamieniami w wilgotnych miejscach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966), w dolinie Łyny koło Olsztyna (Żurańska 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968), Malichy koło Pruszkowa (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady: Połoniny Bieszczadów Zachodnich (Szujecki 1970); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1847, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)