Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Tachinus) laticollis Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek euro-syberyjski, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, ale jest stosunkowo rzadko i sporadycznie spotykany. Zasiedla tereny nizinne i górskie, gdzie dociera do górnej granicy lasu. Znajdowany pod gnijącymi materiałami; wypielonym zielskiem, sianem, słomą, grzybami, padliną, nawozem i ekskrementami, a na wiosnę przy wyciekającym soku z drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Timm 1929), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1897g, Frenzel 1936); Górny Śląsk: Racibórz (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Nabagło 1974); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Frenzel 1936); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); Tatry (Łomnicki M.A. 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Gerhardt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)