Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Tachinus) lignorum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej Europie, na południe docierający do Pirenejów, środkowych Włoch, północnych części Bośni i Serbii, Siedmiogrodu i Bułgarii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale nie znany jeszcze z wielu krain. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie, a wzdłuż dolin rzecznych dociera do strefy subalpejskiej. Znajdowany pod ekskrementami i gnijącymi szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Eichler W. 1929, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1910, Polentz 1933); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze: Zwierzyniec i Podlesie woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Letzner 1847, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Kielecka» (Jakobson 1909); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)