Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Tachinus) marginellus (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozpowszechniony w całej prawie Europie, w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych, poza tym notowany z Syberii. W Polsce szeroko rozmieszczony, ale rzadko i sporadycznie poławiany. Występuje na terenach nizinnych i w górach, gdzie sięga do górnej granicy lasu. Znajdowany w ściółce, wśród mchów, pod ekskrementami, opadłym listowiem, gnijącym zielskiem, sianem, słomą, grzybami, przy wyciekającym soku z drzew, a w górach również w gniazdach susłów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Eichler W. 1929); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Nabagło 1974); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Rytwiany koło Staszowa (Varendorff 1917b); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1875b, Letzner 1886, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1847, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)