Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek holarktyczny, rozmieszczony w niemal całej Europie prócz skrajnych obszarów północnych. W Polsce szeroko rozprzestrzeniony i dość często poławiany. Występuje na niżu i w niższych położeniach górskich, na terenach bagiennych i pobrzeżach wód. Znajdowano go na opanowanej przez mszyce roślinności nadwodnej i bagiennej. Na młodych pędach różnych gatunków wierzb żeruje na Aphis farinosa Gmelin, na trawach i turzycach na Sipha glyceriae (Kaltenbach) oraz na trzcinach na Hyalopterus pruni (Geoffroy), za którą wędruje na śliwy. Zimuje w ściółce i wśród zeschłej roślinności na mokradłach i na pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Pawłowski J. 1966, Kaczmarek S. 1973b, Kaczmarek S. 1973c); Pojezierze Pomorskie: Bielinek na Odrą (Engel 1938); Pojezierze Mazurskie (Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gałecka 1981, Żurańska i Ciepielewska 1983); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Schumann 1907, Kessler 1908, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Arnold 1938, Obarski 1961b, Riabinin 1961, Ruszkowski A. 1961, Górny 1968, Trojan 1968, Gałecka 1969, Gałecka 1981, Bogucka-Kaster 1971, Pruszyński i Lipa 1971, Romankow 1974, Graczyk i Michocki 1976); Nizina Mazowiecka (Bielawski 1961, Ruszkowski A. 1961, Wiąckowski i Wiąckowska 1968, Bańkowska i in. 1978, Czechowska i Bielawski 1981); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: Wrocław (Schneider W.G. 1881, Gerhardt 1891c, Polentz 1938), Legnica (Kolbe W. 1924); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Chłodny 1977b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Stebnicka 1972); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Varendorff 1917b, Wiąckowski 1978); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Ruszkowski A. 1961, Winiarska 1976, Winiarska 1977); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Fejfer F. 1924); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873), Kotowa Wola (Jachno 1880); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1870, Gerhardt 1900); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Bieszczady (Bielawski 1971); Pieniny (Bielawski 1978); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959, Horion 1961); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1909, Kuhnt 1912); «Prusy Wschodnie» (Vorbringer 1902); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910c, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «powiat Sławno» (Kaczmarek S. 1974)

Uwagi:
Dolny Śląsk: locus typicus! dla H. tredecimpunctata v. octopunctata W. G. Schneider,
Dolny Śląsk: locus typicus! dla H. tredecimpunctata ab. apicalis W. Kolbe i H. tredecimpunctata ab. lateralis W. Kolbe