Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Tachinus) pallipes (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i północnej Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Pirenejów, północnych Włoch i gór na Półwyspie Bałkańskim, notowany także z Syberii i Ameryki Północnej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Zasiedla głównie podgórza, a wzdłuż dolin rzecznych dociera do górnej granicy lasu, na niżu natomiast występuje tylko lokalnie i dość rzadko. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ekskrementami, padliną i w gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: rezerwat Wierzchlas koło Torunia (Błażejewski 1956); Pojezierze Mazurskie: Siniec woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Trzepizury (Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa, Częstochowa (Lgocki 1908), Ojców (Nabagło 1974); Roztocze: Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1886, Wanka 1927), Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); Tatry (Starzyk J.R. 1971c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Horion 1967); «Sudety» (Horion 1967); «Beskidy» (Horion 1967); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)