Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Tachinus) rufipennis Gyllenhal, 1810
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek zamieszkujący całą północną i środkową Europę oraz górskie obszary w południowej Europie. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany zarówno na terenach nizinnych, jak i górskich. Prowadzi ukryty sposób życia w podziemnych gniazdach i chodnikach królików, kretów, szczurów, chomików i susłów, niekiedy znajdowany w jaskiniach, wśród mchów i pod opadłym listowiem w zaroślach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje (Kraatz 1855, Kraatz 1857, Bach 1860, Horion 1967); Pojezierze Pomorskie: Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno koło Ostródy (Lentz 1879, Horion 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żary (Horion 1967); Nizina Mazowiecka: Siennica koło Warszawy (Bartoszyński 1936); Dolny Śląsk (Schwarz E. 1872b, Letzner 1886, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Polentz 1936f); Górny Śląsk (Polentz 1938); Sudety Zachodnie (Rottenberg 1868b, Polentz 1937); Sudety Wschodnie (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1936f); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry: Żółta Turnia (Łomnicki A. 1963); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Koch C. 1960)