Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Tachinus) rufipes (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek palearktyczny, rozpowszechniony w całej Europie, notowany ponadto z Ameryki Północnej. W Polsce dość pospolity, ale niezbyt często spotykany. Występuje na niżu i w górach, gdzie dociera ponad górną granicę lasu. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ekskrementami, opadłym listowiem, w ściółce i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Chmielno koło Kartuz (Grentzenberg 1896), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska —Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1871, Letzner 1886, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Breymeyer 1966, Szujecki 1968); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1879); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Eichler W. 1914); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Letzner 1886, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); Tatry (Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1847, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jacentkovskij 1912)