Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Porodrymus) discoideus Erichson, 1839b
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony wąskim pasem od południowej Francji przez południową część środkowej Europy aż do Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, znany tylko z jednego stanowiska, od przeszło 60 lat powtórnie nie znaleziony. Omyłkowo podane przez A. Horiona (1967) stanowisko w Galicji Władowice odnosi się do miejscowości Wadowice woj. Bielsko. Wymagania ekologiczne słabo poznane, w Słowacji znajdowany w lecie na zboczach nasłonecznionych pod kamieniami, odstającą korą, w grzybach i na padlinie (Roubal 1930).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Wadowice (Horion 1967)