Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Drymoporus) elongatus Gyllenhal, 1810
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie rozmieszczony od skrajnych północnych prowincji Fennoskandii do Pirenejów i północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego, a na wschód przez Syberię docierający do północnej Mongolii i Alaski. Zasiedla głównie tereny górzyste, w Alpach dociera do wysokości około 2700 m n.p.m., na niżu występuje lokalnie, gdzie zresztą znajdowany rzadko i sporadycznie. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Spotykany w górach na pobrzeżach wód i w pobliżu topniejących pól śnieżnych, pod kamieniami na miejscach wilgotnych; na obszarach nizinnych w wilgotnych środowiskach pod rozkładającymi szczątkami roślinnymi, padliną i w nawozie, a na pobrzeżu morskim pod gnijącymi morszczynami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Horion 1967); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Timm 1915); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Walles 1936); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Roztocze: Pasieki woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kraatz 1857, Bach 1860, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Pax 1921); Beskid Zachodni (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Stobiecki 1883, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kraatz 1857, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Letzner 1849d); «Polska strona Karpat» (Łomnicki M.A. 1911)