Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cypha apicale (Brisout, 1863b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany z południowej części Fennoskandii oraz nielicznych stanowisk w środkowej i południowej Europie. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany tylko z dwu stanowisk, od przeszło 40 lat nie poławiany. Wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Nysa (Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d), Pątnów Legnicki (Polentz 1939b); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)