Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cypha laeviuscula (Mannerheim, 1831)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Szeroko rozpowszechniony gatunek palearktyczny, w Europie docierający do najdalszej północy, notowany nadto z Syberii i Ameryki Północnej. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje głównie na terenach bagiennych i glebach bagnistych leśnych i łąkowych. Poławiany w ściółce, pod opadłymi liśćmi, wśród mchów i gnijących szczątków roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1894, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1939b); Wzgórza Trzebnickie: Oleśnica (Polentz 1939b); Wyżyna Małopolska: Nieznanice koło Częstochowy (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Kuhnt 1912, Horion 1967); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)