Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cypha lindbergi (Palm, 1935)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, opisany z Maroka, wykazywany z nielicznych stanowisk w południowej części środkowej Europy, we Włoszech i na Korsyce. Wszędzie bardzo rzadko notowany, prawdopodobnie z powodu dużego podobieństwa do pokrewnego gatunku Cypha longicorne (Payk.), od którego można go odróżnić tylko przez zbadanie organu kopulacyjnego. W Polsce znany tylko z dwu stanowisk. Wymagania biotyczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Piekary koło Oławy (Polentz 1939b); Górny Śląsk: Racibórz (Polentz 1939i); «Śląsk» (Horion 1951, Lohse 1974)