Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cypha ovulum (Heer, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o słabo poznanym, rozmieszczeniu, notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w północnej i środkowej Europie, wykazywany nadto z Tunisu. W Polsce znany tylko z czterech krain, przy tym od 50 lat nie poławiany. Dane o występowaniu na Śląsku Dolnym wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż według A. Horiona (1967) dawne wzmianki były oparte na błędnie oznaczonych okazach. Znajdowany głównie w jesieni i na wiosnę w wilgotnych lasach i na bagnistych łąkach pod gnijącymi szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Węgorzewo (Vorbringer 1909); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Gerhardt 1894, Gerhardt 1894b, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Pax 1921); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki (Rybiński 1897); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909); «Śląsk» (Kuhnt 1912)