Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cypha pulicaria (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek bardzo trudny do odróżnienia bez zbadania aparatu genitalnego. Przez niektórych badaczy uważany za odmianę Cypha seminulum (Er.). Wykazywany z nielicznych stanowisk w północnej i środkowej Europie oraz w północnych Włoszech. W Polsce znany tylko z trzech krain południowych. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w pryzmach kompostowych, hubach, pod odstającą korą i w zmurszałym drewnie starych drzew liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Polentz 1939b); Sudety Zachodnie: Bolków (Polentz 1942); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Horion 1951)