Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cypha seminulum (Erichson, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o rozmieszczeniu niedostatecznie wyjaśnionym, bardzo rzadko spotykany, dawniej uznawany za gatunek palearktyczny, jednak według A. Horiona (1967) pewne jego stanowiska leżą w Danii, Szwecji i Finlandii, a inne dane europejskie odnoszą się do innych pospolitszych gatunków omawianego rodzaju. Przez Th. Palma (1935) wykazany ogólnikowo na podstawie dwu okazów ze środkowej Europy. W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych miejscowości. Wobec niepewności oznaczeń powinny być dokładnie zbadane istniejące okazy dowodowe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1901, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1935); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Bolków (Polentz 1942); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)