Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek szeroko rozpowszechniony w prawie całej Europie, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na południe docierający do Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Ukraińskiej SRR. Notowany także z Syberii, Algerii i Ameryki Północnej. W Polsce poławiany na terenach nizinnych i pagórkowatych; występuje prawdopodobnie na całym obszarze, aczkolwiek nie znany jest jeszcze z wielu krain. Znajdowany na bagnach i torfowiskach wśród wilgotnych mchów, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i w napływkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku koło Gdańska Dommer 1850, Lentz 1857
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Koszalin. Lüllwitz 1916
KFP 8 Pojezierze Pomorskie Szczecin Zebe G. 1852
KFP 8 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Szujecki 1966
KFP 8 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Skwierzyna Arnold 1936
KFP 8 Nizina Mazowiecka Puszcza Biała koło Ostrowi Mazowieckiej Szujecki 1971
KFP 8 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910, Polentz 1943
KFP 8 Górny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Polentz 1938
KFP 8 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Poraj woj. Częstochowa, Częstochowa-Zacisze Lgocki 1908
KFP 8 Beskid Zachodni Strumień koło Cieszyna Wanka 1920
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 8 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1909