Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Myllaena infuscata Kraatz, 1853d
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i południową Europę, wykazywany również z dwu południowych prowincji Szwecji, Kaukazu i wschodniej części Ameryki Północnej, W Polsce rzadko spotykany na terenach nizinnych i na podgórzach. Występuje na torfowiskach, w bagiennych lasach liściastych, w śródpolnych rowach melioracyjnych, w detrytusie i wśród mchów; w zimie niekiedy w kretowiskach na wilgotnych łąkach. Poławiany od września do maja.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966), Pisz, Jedwabno woj. Olsztyn (Horion 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żmigród (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Puszcza Biała — nadl. Leszczy dół (Szujecki 1978); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1891, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: rezerwat Lenszczok w okolicy Raciborza (Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Horion 1967); Sudety Zachodnie: Wleń, Brachów woj. Legnica (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn i okolice (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1932); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912)