Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Gyrophaena) angustata (Stephens, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek palearktyczny, rozmieszczony w całej środkowej Europie i południowej części północnej Europy, na południe sięgający do Francji, północnych Włoch, Jugosławii i Siedmiogrodu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk. Występuje prawdopodobnie w całym kraju na terenach nizinnych i w niższych partiach górskich, nie notowany jednak jeszcze z wielu krain. Żyje głównie w lasach liściastych, gdzie występuje licznie od maja do listopada w grzybach naziemnych oraz na drzewach w hubach, zwłaszcza z gatunków z rodzaju hubiak — Fomes Fr., wrośniak — Trametes (L.) Fr. i żagiew — Polyporus (Mich.) Fr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Pelcowizna (Szujecki 1968), Warszawa-Młociny (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Jelenia Góra (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Śląsk» (Bach 1860, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)