Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Gyrophaena) gentilis Erichson, 1839b
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek europejski, rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowej Fennoskandii aż do Pirenejów, północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego, notowany nadto z Kaukazu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany. Występuje na terenach nizinnych, podgórskich i w górskich dolinach rzecznych. Znajdowany w grzybach wielu gatunków, najczęściej w monetce szerokoblaszkowej — Oudemansiella platyphylla (Pers.) Fr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dębina woj. Konin (Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Szujecki 1968); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk: Piorunkowice koło Prudnika (Gerhardt 1907b, Gerhardt 1908f, Gerhardt 1910), Prudnik (Gerhardt 1908f); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Rusinowa koło Wałbrzycha (Polentz 1939b); Sudety Wschodnie: Międzygórze (Kolbe W. 1909, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)