Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Gyrophaena) joyioides Wüsthoff, 1937
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony od Półwyspu Iberyjskiego, północnych Włoch i Bośni przez całą środkową część Europy aż do południowych prowincji Szwecji i Finlandii oraz do Karelskiej ASRR, notowany też z Kaukazu i obszaru wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce dopiero niedawno wykazany z dwu krain, choć na pewno szerzej rozmieszczony. Żyje w grzybach licznych gatunków, najczęściej w monetce szerokoblaszkowej — Oudemansiella platyphylla (Pers.) Fr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: okolice Jedwabna (Horion 1967); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1969)