Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Gyrophaena) nana (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie szeroko rozpowszechniony od Szkocji i północnych krańców Fennoskandii aż do Francji, północnych Włoch, Bośni, Rumunii i Ukraińskiej SRR. W Polsce oprócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie w całym kraju. Występuje w grzybach naziemnych wielu gatunków oraz w hubach, przeważnie w żagwi łuskowatej — Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: prawy brzeg Nogatu (Timm 1929); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy — Jabłonna, Natolin, Świder (Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1887); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Reitter 1870, Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Polentz 1942); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)