Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Gyrophaena) nitidula (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do obszarów pagórkowatych i górzystych w południowo-wschodniej Europie oraz we Włoszech, Bośni i Rumunii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany tylko z dwu stanowisk oraz ogólnikowo wykazany z Bieszczadów. Występuje na terenach lesistych w różnych grzybach i hubach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Ścinawa (Letzner 1878, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska Południowa (Horion 1967); «Śląsk» (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951)