Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Gyrophaena) poweri Crotch in Crotch et Sharp, 1867
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek europejski, występujący w południowo-wschodniej Anglii, południowej części Fennoskandii, Karelskiej ASRR, całej środkowej części Europy, na południe docierający do Pirenejów, Włoch i Rumunii. Wszędzie, również w Polsce, rzadko spotykany; u nas znany z rozproszonych nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Żyje w grzybach licznych gatunków, porastających stare pniaki i zmurszałe pnie, m. in. w łuskwiaku zmiennym — Pholiota mutabilis (Schaeff.) Pr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1878, Letzner 1886, Gerhardt 1890, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Zabrze (Riehn 1913); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Częstochowa (Horion 1967); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1887, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Polentz 1942); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Kolbe W. 1914); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1967); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)