Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Gyrophaena) pulchella Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, rozprzestrzeniony w całej północnej i środkowej Europie, na południe sięgający do Portugalii, północnych Włoch, Dalmacji, Rumunii i Ukraińskiej SRR. Notowany ponadto z Ameryki Północnej. W Polsce sporadycznie i dość rzadko spotykany zarówno na nizinach, jak i w górach. Występuje w grzybach różnych gatunków, także w hubach. Szczególnie licznie znajdowany w lejkówce wonnej — Clitocybe odora (Bull.) Fr. i w monetce szerokoblaszkowej — Oudemansiella platyphylla (Pers.) Fr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: okolice Szczecina (Kraatz 1854b); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1931); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Roztocze: Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1906); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny (Tenenbaum 1931); Polska (Horion 1967); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923)