Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Phaenogyra) polita (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący głównie w środkowej części Europy, na zachód docierający do środkowej i południowej Francji, a na południe do Włoch i Rumunii. Gatunek często mylony z G. strictula Er., wobec czego wiele danych o rozmieszczeniu wymaga wyjaśnienia. W Polsce wykazywany tylko z południowej części kraju i Pobrzeża Bałtyku przez nielicznych autorów. Notowany w ubiegłym stuleciu ze Śląska Dolnego: (Legnica: Letzner 1886, Gerhardt 1887, 1897g), Wzgórz Trzebnickich (Letzner 1886), Śląska Górnego (Rudy koło Kuźni Raciborskiej: Letzner 1886) i Sudetów Zachodnich (Góry Wałbrzyskie: Letzner 1886). J. Gerhardt (1900) omawiany gatunek skreślił z fauny Śląska; tenże autor (1910) w spisie chrząszczy śląskich w ogóle nie uwzględnił G. polita (Grav.). Występowanie w wymienionych regionach wymaga dalszych badań, tym bardziej, że G. Polentz (1935, 1942) stwierdził omawiany gatunek na Śląsku. G. polita (Grav.) występuje w lasach liściastych w grzybach rozwijających się na starych pniach; żeruje zwłaszcza w owocnikach gatunków: gmatwek dębowy — Daedalea quercina (L.) Fr., anyżak pachnący — Osmoporus odoratus (Wulf) Fr. i wrośniak garbaty — Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 8 Dolny Śląsk Legnica Letzner 1886, Gerhardt 1887, Gerhardt 1897g
KFP 8 Dolny Śląsk Głogówek Polentz 1935
KFP 8 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1886
KFP 8 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Letzner 1886
KFP 8 Sudety Zachodnie Góry Wałbrzyskie Letzner 1886
KFP 8 Sudety Wschodnie Śnieżnik Kłodzki Polentz 1942
KFP 8 Beskid Zachodni Stobiecki 1883, Wanka 1915, Kolbe W. 1916b, Pawłowski J. 1967
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967
KFP 8 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 8 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 8 «Galicja Zachodnia» Łomnicki M.A. 1886