Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agaricochara latissima (Stephens, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i północnej części Fennoskandii przez całą środkową część Europy aż do Francji, środkowych Włoch, Dalmacji, Bośni i Rumunii, notowany także z Korsyki i Cypru. W Polsce wykazany tylko z dwu stanowisk, przy czym od przeszło 40 lat nie poławiany. Występuje w hubach rozwijających się zwłaszcza na drzewach liściastych, rzadziej na pniakach świerkowych; rejestrowany z gatunków należących do rodzajów: wrośniak — Trametes (L.) Fr., hubiak — Fomes Fr. i porek — Piptoporus P. Karst.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Horion 1967); «Gubernia Warszawska» (Jakobson 1909)