Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sipalia (Stictopisalia) alpicola (Brancsik, 1874)
Opis w KFP:
[tom 8]
Gatunek górski, o zasięgu ograniczonym do całego łuku karpackiego. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce na pewno występuje w Bieszczadach. Wszystkie inne ogólnikowe dane nie odnoszą, się do obszaru Polski, gdyż oparte są na znaleziskach spoza naszych granic. Gatunek ten prawdopodobnie występuje w Polsce również w Beskidach Zachodnich, był bowiem kilkakrotnie notowany po stronie czechosłowackiej na górach Jaworowy i Łysa Góra koło Cieszyna (W. Kolbe 1908, 1915, 1916, Gerhardt 1909e, 1910), jak również ogólnikowo wzmiankowany z góry koło Cieszyna (Horion 1967). Znajdowany jest wśród wilgotnych mchów i korzeni traw w strefie kosodrzewiny. W Bieszczadach występuje jako gatunek ściółkowy na połoninach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Bernhauer M. 1900b. Die Staphyliniden-Gattung Leptusa Kraatz, nebst einer analytischen Bestimmungstabelle der paläarktischen Arten. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, Wien, 50, str. 399-432. – F.

Bernhauer M. i O. Scheerpeltz. 1926. Staphylinidae VI. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 5 (82). Berlin, str. 499-988. – F, S: 8.

Hinke O. 1919. Wilhelm Kolbe. Lebensbild eines schlesischen Coleopterologen. Ent. Bl., Berlin, 15, str. 172-180, 1 pl. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Jakobson G. G. 1909. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. VII. S.-Peterburg, str. 481-560, pl. 52, 54-58, 60, 61. – F.

Lohse G. A. 1974. 21.U.F.: Hypocyphtinae; 22. U. F.: Aleocharinae: Tribus 1-13 Deinopsini -Falagriini, Tribus 15-19 Schistogenini -Aleocharini. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 5: Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae), Pselaphidae. Krefeld, str. 7-72, 221-292, ill. – F.

Łomnicki M. A. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. Leopoli, 1884, 4 nlb. + 43 str. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Pisarski B. 1971. Charakterystyka zoologiczna środowisk Bieszczadów Zachodnich. Fragm. Faun., Warszawa, 17, str. 23–30. – F.

Roubal J. 1910. Nonnulorum Europae Coleopterorum patriae novae. Additio ad: «L. v. Heyden, E. Reitter, J. Weise: Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi [et] Armeniae rossicae 1906.». I. Ent. Bl., Berlin, 6, str. 108–110. – F.

Scheerpeltz O. 1925b. Staphylinidae [II]. W: Winkler A., Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, pars 4. Wien, str. 369–447.– F, S: 8.

Scheerpeltz O. 1966. Die neue Systematik der Grossgattung Leptusa Kraatz (Col. Staphylinidae). (133. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden).Verh. Zool.-Bot Ges. Wien, Wien, 105/106, str. 5–55. – F, S: 8.

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.

Szujecki A. 1970. Edaficzne Staphylinidae (Coleoptera) połonin Bieszczadów Zachodnich. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 40, str. 591–599, 2 fot. – F.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon