Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sipalia (Stictopisalia) alpicola (Brancsik, 1874)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek górski, o zasięgu ograniczonym do całego łuku karpackiego. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce na pewno występuje w Bieszczadach. Wszystkie inne ogólnikowe dane nie odnoszą, się do obszaru Polski, gdyż oparte są na znaleziskach spoza naszych granic. Gatunek ten prawdopodobnie występuje w Polsce również w Beskidach Zachodnich, był bowiem kilkakrotnie notowany po stronie czechosłowackiej na górach Jaworowy i Łysa Góra koło Cieszyna (W. Kolbe 1908, 1915, 1916, Gerhardt 1909e, 1910), jak również ogólnikowo wzmiankowany z góry koło Cieszyna (Horion 1967). Znajdowany jest wśród wilgotnych mchów i korzeni traw w strefie kosodrzewiny. W Bieszczadach występuje jako gatunek ściółkowy na połoninach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Bieszczady Szujecki 1970, Pisarski 1971
KFP 8 «Śląsk» Hinke 1919, Tenenbaum 1923
KFP 8 «Galicja» Jakobson 1909
KFP 8 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Bernhauer 1900b, Roubal 1910, Tenenbaum 1923, Scheerpeltz 1925b, Bernhauer i Scheerpeltz 1926
KFP 8 «Karpaty Północno-Wschodnie» Horion 1951
KFP 8 «Karpaty Północne» Scheerpeltz 1966
KFP 8 «Beskidy» Schilsky 1909, Lohse 1974