Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sipalia (Sipalia) flavicornis (Brancsik, 1874)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek górski, rozsiedlony w południowo-wschodniej części środkowej Europy, na południe docierający do Wyżyny Siedmiogrodzkiej. W poszczególnych obszarach górskich tworzy formy lokalne, różniące się budową aparatu kopulacyjnego. W Polsce rzadko i sporadycznie notowany. Rozmieszczenie wymaga dokładniejszych badań, gdyż część danych może się odnosić do innych gatunków omawianego rodzaju, a zwłaszcza do S. (Oligopisalia) brancsiki (Lohse). Występuje w zmurszałych pieńkach świerków i wśród wilgotnych mchów w strefie kosodrzewiny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Horion 1951); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1933), Góry Kłodzkie (Scholz R. 1929f, Horion 1951); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. i Szujecki 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b), Turnica pod Przemyślem (Trella 1938); Tatry (Horion 1967); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Wanka 1927); «Galicja» (Jakobson 1909); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Ganglbauer 1895, Bernhauer 1900b, Bernhauer 1903, Neumann 1907, Scheerpeltz 1925b, Scheerpeltz 1966, Bernhauer i Scheerpeltz 1926); «Sudety» (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Bernhauer 1900b, Bernhauer i Scheerpeltz 1926, Scheerpeltz 1966, Horion 1967); «Beskidy» (Scheerpeltz 1966)