Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sipalia (Sipalia) puellaris (Hampe, 1863)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do strefy subalpejskiej i alpejskiej w górach południowej Karyntii i Jugosławii; według A. Horiona (1967) w kierunku północnym nie przekracza tej strefy. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne wzmianki o występowaniu omawianego chrząszcza na obszarze Polski należy odnieść do innych gatunków.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Ulanowice koło Kamiennej Góry (Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f), Karkonosze (Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910), Bolków (Polentz 1942); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Horion 1957c); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913); «Sudety» (Horion 1957c)