Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sipalia (Ectinopisalia) sudetica (Lokay, 1900)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem Alpy, Sudety, Beskidy i zachodnie Karpaty. W Polsce chrząszcz rzadki i sporadycznie spotykany. Wątpliwości A. Horiona (1967) o danych G. Polentza (1942) odnośnie występowania omawianego gatunku w Bolkowie nie są chyba uzasadnione, gdyż miejscowość ta leży w obszarze sudeckim. Znajdowany w gnijących pieńkach świerkowych, w ściółce i wśród korzeni traw i borówki — Vaccinium L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie (Bernhauer 1900b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1928, Horion 1935, Horion 1951, Horion 1967, Polentz 1942); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1910, Polentz 1933); Beskid Zachodni: Babia Góra (Riehn 1914); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Bernhauer 1900b, Lohse 1974); «Karpaty Północne» (Scheerpeltz 1925b); «Karpaty Zachodnie» (Scheerpeltz 1966); «Sudety» (Bernhauer 1900b, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Scheerpeltz 1966, Lohse 1974); «Beskidy» (Scheerpeltz 1966)