Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sipalia (Bothrydiopisalia) subcarpathica (Roubal, 1930)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany dotychczas tylko z ukraińskich Karpat. W Polsce nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka A. Horiona (1951) o występowaniu w Sudetach i Karpatach Północnych nie znalazła potwierdzenia w późniejszych opracowaniach tego autora. Istnieje możliwość wykrycia omawianego gatunku u nas w Bieszczadach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Sudety» (Horion 1951); «Karpaty Północne» (Horion 1951)