Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sipalia (Micropisalia) abdominalis Motschulsky, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany z obszarów górskich w północnej części Jugosławii. Ogólnikowe dawne wzmianki (sprzed przeszło 50 laty) o występowaniu na Śląsku, w Sudetach i Galicji nie znalazły potwierdzenia w późniejszych doniesieniach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Jakobson 1909); «Galicja» (Jakobson 1909); «Sudety» (Scheerpeltz 1925b)