Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Szeroko rozprzestrzeniony w Europie od krajów śródziemnomorskich aż po południowe części Anglii, Fennoskandii i Karelii, notowany także z Syberii, Mandżurii, Turkiestanu i Ameryki Północnej. W Polsce, prócz wyższych gór, występuje w całym kraju, ale jest stosunkowo rzadko wykazywany. Zasiedla obszary nizinne i niższe położenia górskie. Występuje w zbiorowiskach roślinnych na terenach bagiennych i torfowiskowych, na wilgotnych łąkach oraz pobrzeżach jezior i rzek. Spotyka się go dość często na opanowanych przez mszyce turzycach, trzcinach, pałkach, mannach i tatarakach. Pojawia się wczesną wiosną i bywa poławiany do października. Nowa generacja ukazuje się w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia. Zimuje wewnątrz łodyg trzcin, na ziemi wśród szczątków roślinnych oraz pod odstającą korą drzew rosnących na pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1923, Bielawski 1958, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie (Bielawski 1958); Pojezierze Mazurskie (Bielawski 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1907, Kessler 1908, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938, Bielawski 1958, Riabinin 1961); Nizina Mazowiecka (Bielawski 1958, Czechowska i Bielawski 1981); Podlasie: Białystok (Bielawski 1958); Puszcza Białowieska: Białowieża (Bielawski 1958); Dolny Śląsk: Wrocław (Schwarz i Letzner 1874, Schneider W.G. 1881); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Bielawski 1958, Stebnicka 1972); Wyżyna Małopolska (Bielawski 1958, Wiąckowski 1978); Wyżyna Lubelska: Puławy (Bielawski 1958, Sokołowski A. 1978), okolice Lublina (Riabinin 1961); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Stanisławice koło Bochni (Stebnicka 1972); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870), Podgórki koło Krakowa (Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Bieszczady (Bielawski 1971); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
Dolny Śląsk: locus typicus! dla A. novemdecimpumctata var. intermedia W. G. Schneider