Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euryusa brachelytra Kiesenwetter, 1851
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek górski i podgórski, rozprzestrzeniony w całym łuku Karpat od Polski do Rumunii, w północnej Jugosławii, Styrii i Karyntii W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, znany z niewielu stanowisk leżących w czterech krainach. Znajdowany najczęściej w gniazdach mrówek Myrmica laevinodis Nyl. oraz mrowiskach różnych gatunków z rodzaju Lasius F., w zmurszałym drewnie starych pni i pod obluźnioną korą,
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Krzeszowice i Czerna woj. Kraków (Szujecki 1969); Beskid Zachodni: Babia Góra (Riehn 1914); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1967); Bieszczady: Połoniny Bieszczadów Zachodnich (Szujecki 1970)