Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachyusida gracilis (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, na zachód docierający do Francji, a na południe do Bośni, Siedmiogrodu i Ukraińskiej SRR, notowany również z pojedynczych stanowisk w Danii i południowej Anglii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych miejscowości tylko na Śląsku Górnym częściej obserwowany. Występuje w starych, leżących pniach drzew liściastych, rzadziej iglastych, pod zmurszałą korą, w głębszych warstwach spróchniałego drewna (dociera niekiedy aż do korzeni); często w sąsiedztwie gniazd mrówek Lasius brunneus (Latr.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gorzów Wielkopolski (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968); Wzgórza Trzebnickie: Malin (Polentz 1935d, Polentz 1936e); Górny Śląsk (Roger 1856, Bach 1860, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Dorn 1935, Polentz 1936e, Polentz 1937, Horion 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1939, Horion 1967); Bieszczady (Szujecki A.*); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951)