Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bolitochara obliqua Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Francji i Belgii przez całą środkową część Europy aż do Włoch i Grecji. Najdalej na wschód wysunięte, znane stanowiska to Moskwa, Mohylew i Kijów. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale nie znany jest jeszcze z wielu krain. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, gdzie sięga do strefy subalpejskiej. Spotykany w ciągu całego roku, przeważnie w hubach na zmurszałych drzewach liściastych, rzadziej na świerkach i sosnach, pod obluźnioną korą, opadłymi, pleśniejącymi liśćmi oraz wiązkami chrustu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pojezierze Pomorskie Szczecin Horion 1967
KFP 8 Pojezierze Mazurskie nadl. Przerwanki w Puszczy Boreckiej Okołów 1963
KFP 8 Pojezierze Mazurskie Upałty koło Giżycka Horion 1967
KFP 8 Puszcza Białowieska Szujecki 1963
KFP 8 Dolny Śląsk Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Kolbe W. 1928, Polentz 1929b
KFP 8 Górny Śląsk Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1938, Polentz 1939b
KFP 8 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Capecki 1969
KFP 8 Roztocze Tenenbaum 1918
KFP 8 Nizina Sandomierska Tenenbaum 1918
KFP 8 Sudety Zachodnie Kraatz 1856c, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 8 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852
KFP 8 Sudety Wschodnie Góry Kłodzkie Gerhardt 1900
KFP 8 Beskid Zachodni Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Kolbe W. 1908, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Bieszczady Szujecki A.*
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913, Bałazy 1966
KFP 8 «Pomorze» Horion 1951
KFP 8 «Prusy» Lentz 1876
KFP 8 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889, Vorbringer 1902
KFP 8 «Prusy Północne» Horion 1951
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912, Wanka 1915, Horion 1951
KFP 8 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884
KFP 8 «Beskidy» Gerhardt 1907
KFP 8 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1909