Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bolitochara reyi Sharp, 1875
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Rozmieszczenie gatunku poznane niedostatecznie. Wykazywany z Anglii, Francji, Korsyki, Włoch, Sycylii, Słowenii, Banatu, Siedmiogrodu, Austrii, Czech, Moraw i Słowacji, ponadto był podany ogólnikowo z Sudetów, ale z braku konkretnych danych nie był zaliczony do fauny Polski. Stosunkowo niedawno został u nas stwierdzony na dwóch stanowiskach. Biologia i wymagania ekologiczne słabo poznane. W Beskidzie Sądeckim cztery okazy były złowione pod korą leżącego starego buka — Fagus sylvatica L., a na Pogórzu Przemyskim jeden okaz w zaroślach olszowych nad potokiem. Obce piśmiennictwo podaje, że kusak ten zasiedla lasy i parki, gdzie poławiany jest w grzybach nadrzewnych z rodzaju hubiak — Fomes (Fr.) Kickx em. Teixeira oraz innych.
[tom 8]
Rzadko i sporadycznie spotykany gatunek europejski o niedostatecznie poznanym jeszcze rozsiedleniu. Wykazywany z Anglii, Francji, Korsyki, północnych Włoch, Sycylii, Słowenii, Banatu, Siedmiogrodu i Austrii, nadto notowany z dwu tylko stanowisk w Słowacji oraz podany ogólnikowo z Sudetów. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, ale istnieje możliwość odkrycia go w południowej części kraju. Wymagania środowiskowe słabo poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Beskid Sądecki, Pasmo Jaworzyny Krynickiej, Bukowinki (Melke 1997); Beskid Wschodni: Pogórze Przemyskie — Łodzinka Górna (Paśnik 1999); «Sudety» (Scheerpeltz 1934, Horion 1951)