Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Autalia puncticollis Sharp, 1864
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek szeroko rozmieszczony w północnej Europie; znany z Wysp Brytyjskich, Fennoskandii, gdzie sięga po skrajnie północne obszary, notowany ponadto z Karelii, Estonii, Łotwy, Litwy i Danii; na południe dociera do Pirenejów, Szwajcarii, Włoch, Austrii i Słowacji, zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce dotychczas nie był zaliczany do fauny krajowej, gdyż wykazany był ogólnikowo z byłej Galicji oraz Karpat, ale dane oparte były na stanowiskach leżących w zachodniej Ukrainie. Obecnie stwierdzony na jednym stanowisku w Beskidach Zachodnich na podstawie trzech okazów złowionych na wilgotnej łące. Występuje na łąkach i pastwiskach, gdzie zwykle poławiany w ekskrementach koni, krów i owiec, ponadto w rozkładających się szczątkach roślinnych.
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich, północnej Fennoskandii i Karelii przez całą środkową część Europy aż do górzystych obszarów Francji, północno-wschodnich Włoch i Siedmiogrodu. Notowany poza tym z Ameryki Północnej. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony — ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Karpatach i Galicji oparte są na znaleziskach z terenu leżącego na wschód od naszej granicy. Istnieje jednak możliwość znalezienia go w południowej części kraju. Poławiany w nawozie końskim, krowim i owczym, zwłaszcza w starym, przegrzybiałym i podeschniętym, rzadziej w gnijących grzybach i na padlinie oraz pod kamieniami w miejscach wilgotnych w górach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Jakobson 1909); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); Beskid Zachodni: Pogórze Cieszyńskie — stok góry Tuł (Assing 1997, Paśnik 1999)