Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Autalia rivularis (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek europejski, rozsiedlony głównie w północnej i środkowej części kontynentu, na południe docierający lokalnymi stanowiskami na obszarach górskich do Francji, Włoch, Bośni, Hercegowiny i Siedmiogrodu. Najdalszym stanowiskiem wschodnim jest Kazań (RFSRR). W Polsce znany z nielicznych stanowisk zarówno na terenach nizinnych, jak i górskich; tylko z Beskidów Zachodnich dość często podawany. Znajdowany pod ekskrementami, padliną, w gnijących grzybach i hubach oraz w szczątkach roślinnych w stanie daleko posuniętego rozkładu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Szujecki 1966, Szujecki 1967
KFP 8 Nizina Mazowiecka Otwock, Struga woj. Warszawa Szujecki 1968
KFP 8 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1910
KFP 8 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Błonie Kotula 1873
KFP 8 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 8 Sudety Zachodnie Karkonosze Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 8 Beskid Zachodni Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Bieszczady Szujecki A.*
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967
KFP 8 «Prusy» Dommer 1850, Lentz 1857
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 8 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 8 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873