Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnopoda (Tachyusa) constricta (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i południową Europę; na północy notowany rzadko i sporadycznie w Anglii, Irlandii, południowych prowincjach Fennoskandii, Karelii. Najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Woroneż (RFSRR) i Tbilisi (Gruzińska SRR). W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Zasiedla tereny pagórkowate i niżej położone doliny górskie. Bionomia gatunku nie wyjaśniona; znajdowany przeważnie w miejscach szlamistych na pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Lentz 1876, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886); Nizina Mazowiecka (Horion 1967, Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra (Letzner 1871, Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Mirów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: koło Sporysza (Wachtl 1870), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)