Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnopoda (Tachyusa) constricta (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i południową Europę; na północy notowany rzadko i sporadycznie w Anglii, Irlandii, południowych prowincjach Fennoskandii, Karelii. Najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Woroneż (RFSRR) i Tbilisi (Gruzińska SRR). W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Zasiedla tereny pagórkowate i niżej położone doliny górskie. Bionomia gatunku nie wyjaśniona; znajdowany przeważnie w miejscach szlamistych na pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 8 Pojezierze Pomorskie Lentz 1876, Lentz 1879
KFP 8 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 8 Nizina Mazowiecka Horion 1967, Szujecki 1968
KFP 8 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 8 Wzgórza Trzebnickie Twardogóra Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 8 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886
KFP 8 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Mirów woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 8 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852
KFP 8 Beskid Zachodni koło Sporysza Wachtl 1870
KFP 8 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967
KFP 8 «Śląsk» Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 8 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 8 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 8 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1909