Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnopoda (Caliusa) balteata (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany głównie z zachodniej części środkowej i południowej Europy oraz z Afryki Północnej (Maroko i Algieria); ponadto notowany z nielicznych stanowisk we Francji, w Szwajcarii, Holandii, Belgii i południowej Finlandii. W północnej części swego areału chrząszcz ten był częściej poławiany w ubiegłym wieku, a na niektórych stanowiskach zupełnie wyginął — prawdopodobnie na skutek zanieczyszczenia chemicznego wód, nad którymi zamieszkuje. Występowanie w Polsce wymaga dokładnych badań; dotąd notowany tylko z Wrocławia na podstawie wzmianki K. Letznera sprzed przeszło stu lat. Z uwagi na brak okazów dowodowych w zbiorach o występowaniu na Śląsku wątpi A. Horion (1967). Ogólnikowo wykazany też z Pomorza i Prus na podstawie okazów pochodzących z ubiegłego stulecia. Występuje na pobrzeżach czystych rzek i strumieni zarówno na niżu, jak i w niższych partiach górskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Horion 1967); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)