Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnopoda (Ischnopoda) leucopus (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozsiedlony w północnej i środkowej Europie, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na południe docierający do Szwajcarii i północnych Włoch. Z Polski znany z nielicznych stanowisk, przy tym większość danych oparta jest na bardzo dawnych znaleziskach — nawet sprzed przeszło stu laty. Zamieszkuje obszary nizinne i pagórkowate, zarówno tereny otwarte, jak i lesiste. Znajdowany przeważnie na piaszczystych pobrzeżach wód płynących, nad rowami melioracyjnymi oraz w dołach po wybranym piasku i glinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Lentz 1876, Lentz 1879, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916
KFP 8 Pojezierze Pomorskie Kaczynos koło Malborka Lentz 1876, Lentz 1879
KFP 8 Pojezierze Mazurskie Kętrzyn Lentz 1871, Czwalina 1872
KFP 8 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Arnold 1936, Wagner H. 1941, Horion 1967
KFP 8 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Szujecki 1968
KFP 8 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910
KFP 8 Górny Śląsk Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 8 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909
KFP 8 «Śląsk» Gerhardt 1891e, Reitter 1909, Kuhnt 1912
KFP 8 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1909