Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnopoda (Ischnopoda) umbratica (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek palearktyczny, w Europie występujący od Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Szwecji i Finlandii przez całą środkową część kontynentu aż do krajów śródziemnomorskich (bez Półwyspu Bałkańskiego). W Polsce znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk. Spotykany sporadycznie i dość rzadko zarówno na niżu, jak i w górach, zwykle na piaszczystych i szlamistych pobrzeżach wód oraz na terenach bagiennych, pod opadłym listowiem i wśród rozkładających się szczątków roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Horion 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Arnold 1936, Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka: Jabłonna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Pabianice (Eichler W. 1929); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Pokrzywna koło Prudnika, góra Biskupia Kopa (Gerhardt 1907); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Zarzecze (Łomnicki M.A. 1886), okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Pomorze» (Horion 1967); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1967); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)