Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gnypeta ripicola (Kiesenwetter, 1844b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, na północ sięgający do południowych części Fennoskandii, a na południe do wschodniej Hiszpanii, północnych Włoch i Wyżyny Siedmiogrodzkiej. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk; tylko na Śląsku liczniej poławiany. Zasiedla pobrzeża wód, zwłaszcza dużych rzek na obszarach pagórkowatych i w niższych położeniach górskich. Występuje licznie w miejscach piaszczystych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Eichler W. 1929, Horion 1967); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b, Horion 1967); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Horion 1967); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1921, Polentz 1932, Horion 1967); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Horion 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908, Horion 1967); Sudety Zachodnie: koło Nowej Rudy (Gerhardt 1912); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1967); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze Zachodnie» (Horion 1951); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)