Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Callicerus (Callicerus) obscurus Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej części Europy, na północ sięga do Wysp Brytyjskich, środkowej Szwecji i południowej Finlandii, a na południe do Półwyspu Iberyjskiego, środkowych Włoch i Dalmacji. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk, przy tym większość danych oparta jest na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Gatunek charakterystyczny dla pobrzeży wód, torfowisk, wilgotnych łąk i brzegów lasów, gdzie występuje pod gnijącymi liśćmi, napływkami, w wilgotnej próchnicy i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1910), Słubice (Horion 1967); Dolny Śląsk (Letzner 1874g, Letzner 1875c, Letzner 1876, Letzner 1886, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1887, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Polska (Horion 1967); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)